Voor 20:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf € 20,-

14 dagen bedenktijd

Garantieduur

Garantieduur aankopen particulier
Als consument heeft u, bij normaal gebruik van uw product, recht op de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er in redelijkheid van mag verwachten. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum.

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het product niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Garantieduur bij bedrijfsaankopen
Wanneer de aankoop op naam van een bedrijf is gedaan valt deze buiten de consumentenrechten. U heeft dan enkel recht op de fabrieksgarantie. Normaliter is de fabrieksgarantie één jaar. Bij een langere garantietermijn staat dit bij het product vermeld.


Koop en garantie brochure
Op 1 mei 2003 is de Europese richtlijn Koop en garantie in het Nederlands Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd. Deze regelgeving heeft betrekking op de zogeheten consumentenkoop.

Brochure Koop en garantie