Voor 20:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf € 20,-

14 dagen bedenktijd

Privacy policy

Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan  de website van Paradigit, daaraan gerelateerde social media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker ("u") en Paradigit ("wij") of een van haar dochterondernemingen (hierna "naam"). Dit privacy protocol heeft tot doel u te informeren op welke wijze door Paradigit persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

1. Waarom verzamelt Paradigit (persoons)gegevens?

Paradigit verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van onze producten of diensten.

Paradigit gebruikt de volgende gegevens:

 • Bij plaatsen van bestelling en voor het verzenden van de bestelling
  • Voor- en achternaam
  • Adres
 • Voor facturatie & financiele verwerking
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Bank en/of betaalgegevens
  • Van bepaalde producten leggen wij het serienummer en/of IMEI-nummer vast in onze administratie t.b.v. afwikkeling van garanties.
 • Voor het versturen van leveringsupdates, orderstatus
  • Email-adres
  • Telefoonnummer (alleen als u deze heeft opgegeven)


Paradigit gebruikt uw persoonsgegevens nadat een transactie bij ons heeft uitgevoerd. (algemeen belang)

 • Om aan een wettelijke plicht te voldoen
 • Voor de levering van het product of dienst op de opgegeven locatie
 • Om u op de hoogte te brengen van een servicebericht
 • Voor het uitvoeren van bepaalde servicehandelingen, zoals reparatie en retour

Paradigit gebruikt uw persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming geeft bij de volgende verwerkingen (toestemming):

 • Om u te benaderen met nieuws over Paradigit producten en acties van Paradigit of van ondernemingen van de groep waartoe Paradigit behoort

Voorts vullen wij bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens aan met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die wij ontvangen van derden. Dit gebeurt op anonieme basis. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

2. Welke andere gegevens worden verzameld?

Cookies
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Deze cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Door de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Zie cookie instellingen onderaan deze pagina voor de uitgebreide cookieverklaring, een overzicht van onze cookies en uw toestemmings-instellingen.

Advertentietechnologieën
Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Google Analytics
Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

IP-adres
Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. Het IP-adres geeft informatie over datum en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina's van de website die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze website bent verbonden.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, trends te analyseren, de website goed te kunnen beheren, de website af te stemmen op uw persoonlijke interesses en om betere service te verlenen.

Online betalen
Voor het uitvoeren van online betalingen werken wij samen met Ingenico (voorheen Ogone). Ingenico verwerkt en bewaart de betalingsgegevens zoals uw creditcard- en bankgegevens. Ingenico voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen die de creditcardmaatschappijen en banken daaraan stellen, meer informatie op www.ingenico.com.

3. Nieuwsbrief

Paradigit biedt een aantal verschillende e-mail nieuwsbrieven aan zodat u op de hoogte kunt blijven van acties en andere relevante informatie. In iedere e-mail wordt u de optie geboden om desbetreffende nieuwsbrief niet meer te ontvangen door middel van een unsubscribe link.

4. Hoe beschermt Paradigit (persoons)gegevens?

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, diefstal en enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Betalingsgegevens bij het plaatsen van een online bestelling worden beschermd door het gebruik van SSL (Secure Socket Layer).

5. Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Paradigit.nl is een onderdeel van KBV B.V. Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan KBV B.V. groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

6. Is Paradigit verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Paradigit verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

7. Bewaartermijnen

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken/ inzage in persoonsgegevens die van u zijn

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen en/of archiveren we data die we van u hebben, of gebruiken we uw gegevens anoniem voor interne analyses en rapportages.

 • Telefoongesprekken die worden opgenomen verwijderen we na 30 dagen tenzij vanwege een wettelijke verplichting noodzakelijk is deze langer te bewaren.
 • Voor de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.
 • Als u uw product door Paradigit laat repareren of vervangen, bewaren we deze melding en contactgegevens 7 jaar.
 • Als u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan wordt deze toestemming 5 jaar lang bewaard.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen worden zo lang bewaard als nodig. ​


8. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar service@paradigit.be Paradigit zal op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren.

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Paradigit behoudt zich het recht voor om dit privacy protocol aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy protocol regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

10. Waar kunt u terecht voor vragen, verzoeken en klachten?

Als u vragen, verzoeken of klachten heeft over het privacybeleid, van Paradigit.be in het bijzonder, kunt u contact opnemen met:

Naam: KBV B.V.
Adres: Lodewijkstraat 46, 5652AC Eindhoven, Nederland

Vanuit België op telefoonnummer 0800-11209
Vanuit Nederland op telefoonnummer 088-0450505

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Op dit privacy protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Eindhoven, 6 mei 2022Cookie instellingen